in Travelog

4 Cara sahaja membuat keputusan.

1. Buat sesuatu yang betul dengan cara yang mudah.

2. Buat sesuatu yang betul dengan cara yang susah.

3. Buat sesuatu yang salah dengan cara yang mudah.

4. Buat sesuatu yang salah dengan cara yang susah.